baanbrekend werk verrichten

baanbrekend werk verrichten
baanbrekend werk verrichten{{/term}}
do pioneering work, break new ground

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”